top of page

קלפים מסרים מהכוכבים

קלפים טיפוליים להכוונה העצמה וריפוי שמטרתם לסייע לך לקבל בהירות והכוונה ביומיום, לקבל השראה ומענה לשאלות. הקלפים מתאימים למעגלי נשים, טיפולים ואימונים, לעבודה פנימית אישית וקבוצתית.

bottom of page