top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

מעגל נשים

מעגל נשים זו הזדמנות להתחבר לאנרגיה הנשית, לחוות אחווה נשית ולהרגיש קבלה, אהבה וחמלה.


מה יהיה במפגש

במעגל הקרוב אנחנו נפגש ביער, ניצור מנדלה ממתנות הטבע, נדבר על החיבור לילדה הפנימית, על חופש ושמחה, נעשה מדיטציה ויהיו גם מסרים אישיים מהקלפים.

  • 80 שקלים חדשים
  • Gilon

bottom of page