top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

הסודות של פרח החיים

פרח החיים - גיאומטריה מקודשת


מה יהיה במפגש

בסדנה נלמד על סמל פרח החיים, על ההיסטוריה שלו, על הגיאומטריה המיוחדת והקשר לטבע ולבריאה כולה. נגלה אילו סמלים נוספים מתחבאים בתוך הצורה, נלמד לצייר אותה וניצור מנדלה מהממת בשילוב של פרח החיים.

  • 110 שקלים חדשים
  • ZOOM

bottom of page